U svojoj 28-godišnjoj ginekološkoj praksi vrlo sam rijetko viđao komplikacije epiduralne anestezije, iako su one moguće, kao i kod svakog medicinskog zahvata, kaže prim. mr. Mario Podgajski

PODIJELI