Istraživanje među djecom u Ekvadoru je pokazalo da jedno jaje na dan kod djece u dobi između 3 i 6 mjeseci može prepoloviti rizik od zaostajanja u rastu te još više rizik od pothranjenosti

PODIJELI