Debljina je postala jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice, kako u svijetu i Europi, tako i u Hrvatskoj.

PODIJELI