Starenjem dolazi do prirodnoga smanjenja lučenja antidiuretičkoga hormona koji pomaže bubrezima da kontroliraju razinu tekućine, pa je tada potreba za mokrenjem češća

PODIJELI